Operační program zaměstnanost

Název projektu: Vzděláváním zaměstnanců k profesnímu růstu

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005084

Popis projektu:

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým dojde ke zkvalitňování služeb a bude dosaženo celkového růstu společnosti. Zaměstnanci navýší svůj odborný potenciál a tím dojde ke zvýšení odborné úrovně znalostí a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Tento projektu je spolufinancován Evropskou unií.