KrovStavbu krovu dnes už zvládne opravdu každý!

Díky rozvoji nových technologií a vzrůstajícím požadavkům na přesnost naše firma spustila výrobu krovů na počítačově řízeném stroji italské společnosti Uniteam - Covertek. Díky automatizaci jsou jednotlivé prvky připraveny ve stavebnici a na stavbě se pouze smontují bez dalších úprav. Jedná se o přesné a kvalitní opracování, nedosažitelné při ručním obrábění. Jelikož prvotní vyšší náklady při pořízení a zavedení stroje do provozu jsou kompenzovány úsporami díky rychlosti obrábění, můžeme tak zároveň mluvit i o ekonomickém řešení.

Více informací naleznete na www.drevovyroba-hakim.cz.

Výhody našeho stavebnicového systému:

  • vysoká přesnost a kvalita opracování
  • kompletní zpracování – čepování, vrtání, osedlání, dlabání, přeplátování, atd.
  • možnost hoblovaných ploch a sražených hran
  • výhodné pro tvarově složité a členité krovy
  • jednoduchá stavebnicová montáž
  • rychlá výstavba
  • výhodná cena

Výroba

Před vlastní výrobou se provede zaměření stavby a připraví 3D výkresová dokumentace pro výrobu a montáž krovu. Výkresy simulují konstrukci krovu včetně detailů spojení, jako je např. osedlání krokví, začepování sloupku do vaznice, předvrtání otvorů, apod. 3D výkres je pak importován v obráběcím centru, z něhož - laicky řečeno, vyjede kompletní stavebnice krovu, zpracovaná přesně dle výkresu.

Montáž

Montáž krovu probíhá podle dodaných montážních výkresů, kde jsou vyznačeny polohy jednotlivých očíslovaných prvků. Vlastní montáž krovu je poměrně jednoduchá a nevyžaduje zvláštní vědomosti a dovednosti pracovníků, což je při současném nedostatku kvalifikovaných tesařů velká výhoda.