Průzkumy a posudky

  • Stavebně technický průzkum objektů
  • Zajištění hydrometeorologického průzkumu
  • Zajištění hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu
  • Zajištění radonového průzkumu
  • Zajištění posouzení vlivu stavby na životní prostředí
  • Zajištění posouzení vlivu důlních činností na stavbu (báňský posudek) atd.