Příprava zakázky a zabezpečení vstupních podkladů

  • Analýza a objasnění zakázky
  • Zajištění základních mapových podkladů
  • Analýza staveniště
  • Ověření únosnosti záměru investora pro dané území

Geodetické práce

  • Zajištění polohopisného a výškopisného zaměření území a vypracování mapového podkladu ve výkresové nebo digitální podobě
  • Ověření inženýrských sítí v předmětném území
  • Zajištění odpovědného geodeta investora

Dokumentace stávajícího stavu objektu

  • Zaměření stávajícího stavu objektů
  • Vyhotovení dokumentace stávajícího stavu objektů