Výkony autorského dozoru generálního projektanta stavby

  • Účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby
  • Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro realizaci a plynulost výstavby.
  • Posuzování návrhů zhotovitele stavby a objednatele na změny a odchylky proti projektu v dodavatelské dokumentaci a při realizaci stavby.
  • Vyjádření k požadavkům o větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci.
  • Sledování postupu výstavby z technického hlediska.
  • Účast na kontrolních poradách stavby.
  • Účast na jednáních k upřesnění postupu výstavby, které mají vazbu na činnost projektanta.
  • Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení.
  • Účast na kolaudačním řízení stavby.