Komplexní dodávka stavby na klíč

 • Kontrola správnosti provedení PD
 • Předložení přehledného položkového rozpočtu
 • Předložení návrhu smlouvy o dílo včetně časového harmonogramu prací
 • Stanovení doby záruky
 • Vedení stavebního deníku (SD)
 • Protokolární převzetí staveniště zápisem do SD
 • Zařízení staveniště
 • Vytyčení stavby oprávněným geodetem
 • Založení stavby
 • Výstavba dle projektové dokumentace
 • Provedení potřebných zkoušek (tlakové, pevnostní) a výchozích revizí vyhrazeného zařízení
 • Shromáždění atestů a prohlášení o shodě na zpracovávané materiály
 • Protokolární předání stavby
 • Zajištění kolaudace

Komplexní provedení rekonstrukcí objektů

 • Kontrola správnosti provedení PD
 • Předložení přehledného položkového rozpočtu
 • Předložení návrhu smlouvy o dílo včetně časového harmonogramu prací
 • Stanovení doby záruky
 • Vedení stavebního deníku (SD)
 • Protokolární převzetí staveniště zápisem do SD
 • Zařízení staveniště
 • Provedení rekonstrukce dle projektové dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Provedení potřebných zkoušek (tlakové, pevnostní) a výchozích revizí vyhrazeného zařízení
 • Shromáždění atestů a prohlášení o shodě na zpracovávané materiály
 • Protokolární předání stavby
 • Zajištění kolaudace

Odstraňování staveb, areálů a objektů

 • Odstranění starých, nedokončených či nefunkčních staveb, areálů a objektů za účelem nové výstavby i samotného odklizení
 • Zajištění odpravení stavební suti i zbytků rozvalin

Výstavba a úprava pozemních komunikací

 • Předložení přehledného položkového rozpočtu
 • Předložení návrhu smlouvy o dílo včetně časového harmonogramu prací
 • Stanovení doby záruky
 • Vedení stavebního deníku (SD)
 • Protokolární převzetí staveniště zápisem do SD
 • Zařízení staveniště
 • Vytyčení stavby oprávněným geodetem
 • Založení stavby
 • Výstavba dle projektové dokumentace
 • Provedení potřebných zkoušek (tlakové, pevnostní) a výchozích revizí vyhrazeného zařízení
 • Shromáždění atestů a prohlášení o shodě na zpracovávané materiály
 • Protokolární předání stavby
 • Zajištění kolaudace
 • Při úpravách zajištění dopravního značení