Dokumentace k územnímu řízení

  • Vypracování dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí, resp. rozhodnutí o umístění stavby dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených Stavebním zákonem a vyhl. 85/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úměrné místu, druhu, rozsahu a předpokládaným účinkům stavby).
  • Zajištění a výkon činnosti generálního projektanta a koordinace veškerých projektových činností

Dokumentace ke stavebnímu povolení

  • Vypracování dokumentace k návrhu na vydání stavebního povolení stavby dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených Stavebním zákonem a vyhl. 85/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úměrné místu, druhu, rozsahu a předpokládaným účinkům stavby).
  • Zajištění a výkon činnosti generálního projektanta a koordinace veškerých projektových činnost9.

Dokumentace pro provedení stavby

  • Vypracování dokumentace pro provedení stavby dalším propracováním projektu pro stavební povolení včetně zohlednění podmínek stavebního povolení. Součástí projektu pro provedení stavby je též položkový rozpočet stavby podle ceníku ÚRS.