G Servis Partner

Program G SERVIS partner nabízí našim zákazníkům okamžitý výběr z 950 typových projektů rodinných domů různých velikostí a kategorií a řešení garáží a stání pro automobily. Projekt domu G SERVIS je kompletní prováděcí dokumentace, obsahující architekturu, statiku, elektroinstalace, vytápění, zdravotechniku a požární zprávu. Společnost G SERVIS CZ, s.r.o., je nejvýznamnějším dodavatelem typových projektů rodinných domů v České republice. Základem projektové nabídky jsou typové projekty, které mohou být doplněny o specifi cké požadavky zákazníka, případně dopracovány do podoby tzv. individuálního projektu. Je možné si vybrat z levnějších řešení rodinných domů, tak z projektů pro nadstandardní rodinná sídla.

Společnost G SERVIS je první českou firmou, která již v roce 1995 uvedla na trh ucelenou nabídku typových projektů a i vzhledem ke spokojenost zákazníků jde o nejvýznamnějšího dodavatele typových projektů v České republice. Už při tvorbě projektů jejich autoři pamatovali na jednotlivé realizace prostřednictvím osvědčených technologií a materiálů, ale stejně tak jsou součástí projektů nejnovější stavební trendy a mnohá originální řešení. Proto je každý rodinný dům originál, i když se realizuje podle typového projektu. Individuální charakter mu dodají úpravy podle požadavků stavebníka, barevné řešení fasády a další architektonické prvky (pergola, suché stání apod.) a také kompozice osazení domu v rámci stavebního pozemku.

Typové projekty a jejich řady

Typové projekty můžeme rozdělit do charakteristických řad:

BUNGALOVY

  • domy vhodné do nízké okolní zástavby, možné bezbariérové řešení, zpravidla jednoduchá a rychlá výstavba;

TRADIČNÍ DOMY

  • domy vhodné do dvoupodlažní okolní zástavby;

MODERNÍ DOMY

  • domy vhodné do dvoupodlažní okolní zástavby, využití moderních architektonických řešení;

PASIVNÍ DOMY

  • domy navržené s ohledem na nízkou energetickou náročnost, moderní architektonické řešení domů;

ŘADOVÉ DOMY

  • domy určené pro řadovou zástavbu (některé je možné stavět i samostatně);

BYTOVÉ DOMY

  • domy s několika samostatnými byty, každý byt obsahuje sociální zařízení a skladovací prostory.


Pro další informace: www.gservis.cz