Vybudování výrobní haly pro divizi dřevovýroby, Bílina, p.č. 2277Název projektu:
Vybudování výrobní haly pro divizi dřevovýroby, Bílina, p.č. 2277

Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0003857

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Podstatou projektu je odstranění technicky a prostorově nevyhovující budovy, která má charakteristické znaky bronwfieldu a její nahrazení novým objektem.

Hlavním cílem projektu je vyřešení situace se stávajícím objektem firmy, který je prostorově a technicky nevyhovující pro možnost provádění výrobní činnosti.

Další cíle projektu jsou:

 • zvýšení výrobních kapacit firmy
 • vybudování vlastního výrobního areálu
 • pokrytí vysoké poptávky po produktech stavebního truhlářství a dřevovýroby
 • vytvoření nových pracovních míst v hospodářsky problémovém regionu s nadprůměrnou nezaměstnaností
 • zvýšení tržeb žadatele
 • zvýšení potenciálu žadatele na trhu
 • zvýšení kvality a přesnosti výroby, díky rozšíření kapacitních prostor objektu umožňující umístnění moderních technologických zařízení
 • ušetření ekvivalentní plochy zelené louky
 • efektivnější využívání infrastruktury
 • zlepšení estetického dojmu v oblasti
 • zlepšení životního prostředí
 • prevence potenciálního rizika degradace konstrukce podnikatelského objektu